facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Evropa slaví první svátek recyklace baterií

Česká republika - Den narození slavného italského lékaře a fyzika Luigi Galvaniho (1737) - 9. září - byl zvolen pro oslavy Evropského dne recyklace baterií . Galvani se proslavil pokusy s takzvanou živočišnou elektřinou a jeho badatelská činnost přivedla Allesandro Voltu k sestrojení prvního galvanického článku. Princip tohoto článku se stal základním konstrukčním prvkem všech elektrických baterií a akumulátorů.

Cílem vyhlášení Evropského dne recyklace baterií je v první řadě zvýšit povědomí evropské veřejnosti o nutnosti třídit a recyklovat použité baterie. V České republice dokážeme po 12 letech budování a rozvoje systému zpětného odběru získat k recyklaci až 32 % z přenosných baterií, které jsou každoročně uváděné na trh. Každoročně dokážeme posbírat větší množství baterií než v roce předchozím. V letech 2013 a 2014 se na tomto nárůstu významně podílely obce a města.

Směrnice Evropské unie 2006/66/EU však již příští rok požaduje navýšení na 45 %. Takové zlepšení můžeme dosáhnout jedině za předpokladu daleko vyššího zapojení občanů a spotřebitelů do třídění. Průzkum z loňského roku, který proběhl v rámci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět ve více než 7 000 českých domácnostech, přinesl velice překvapivá čísla. Průměrně se v každé české domácnosti nachází 49 baterií, což představuje více než 5 000 tun baterií, které čekají na to, až je vrátíme k recyklaci. Problém tedy nespočívá v tom, že by občané zahazovali použité baterie do směsného odpadu, ale že použitým bateriím málokdo z nás věnuje alespoň minimální pozornost. A tak baterie jen hromadíme a hromadíme.

 

2023 Jaksetociodpady.cz • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech