facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Ocenění za třídění elektra letos poprvé putuje i do školy

Zástupci nejlepších měst, obcí a poprvé i školy získali ceny a finanční odměny v rámci populární soutěže ve třídění odpadů v Olomouckém kraji. Certifikáty a šeky předali vítězům v kategoriích třídění vysloužilých elektrozařízení hned dvě neziskové společností, které se zabývají zpětným odběrem - ASEKOL a ELEKTROWIN. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil ve spolupráci se Olomouckým krajem a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM.
Nezisková společnost ASEKOL už poosmé v historii udělovala ceny v klání nazvaném „O keramické sluchátko". Vítězství mezi městy obhájil Šternberk s více než 4 kilogramy vysloužilého elektra v přepočtu na občana. Nejlepší mezi obcemi nad 1.500 obyvatel je i letos Medlov, kde tamní obyvatelé v průměru vytřídili více než 16 kilogramů elektrozařízení. V obcích do 1.500 obyvatel uspěla - stejně jako v loňském roce - Velká Kraš, s 5,29 kg elektrozařízení na obyvatele a rok. Ve speciální kategorii - sběru drobných elektrozařízení prostřednictvím škol - zvítězila ZŠ Úsov. Díky žákům základní školy se podařilo v Úsově, v němž žije 1.215 obyvatel, vloni vytřídit v průměru 3,10 kg nepotřebného elektra na osobu.
Vítězné obce si již tradičně odnesly stylové ceny v podobě keramických sluchátek a rovněž věcné a finanční prémie v podobě šeku. Ten v kategorii měst zní vždy na 20.000 korun, vítězná obec v kategorii nad 1.500 obyvatel získává 15.000 korun a nejlépe umístěná obec v kategorii do 1.500 obyvatel dostává šek na 10.000 korun. Do školy, která uspěla v rámci speciální kategorie, pak míří věcná cena v podobě poukázky na nákup elektroniky v hodnotě 5.000 korun.
„Poděkování za výborný výsledek patří zejména našim občanům. Velkého množství nepotřebného elektra se obyvatelé zbavují zejména díky mobilním svozům, které pro ně několikrát ročně organizujeme," uvedl starosta obce Medlov Jan Zahradníček.
Kolektivní systém ELEKTROWIN ocenil v Olomouckém kraji potřetí v historii v klání „O Elektrooskara" obce ve dvou hlavních kategoriích odrážejících množství zpětně odebraných elektrozařízení, ke kterým přidal zvláštní cenu za nejvíce vyvezených speciálních klecí na malé spotřebiče - tzv. MINIWINů.
V rámci větších obcí a měst, kde žije více než 2500 obyvatel, vyhrál Kojetín s takřka 30 tisíci kilogramy vytříděných elektrospotřebičů. V kategorii do 2500 obyvatel zvítězily Přáslavice s bezmála 10 tisíci kilogramy vysloužilého elektra. V kategorii nejvyššího počtu vyvezených klecí na malé spotřebiče zvítězila Olomouc, kde 64 těchto kontejnerů pojmulo celkem takřka 25.000 kg elektrospotřebičů. Všichni tři vítězové si odnesli finanční prémii v podobě šeku na 20.000 korun.
„Za uplynulých deset let obyvatelé Olomouckého kraje ve třídění elektrozařízení výrazně zlepšili. Podle odhadů však stále končí ročně několik kilogramů drobného elektrozařízení na osobu v běžném komunálním odpadu. Dlouhodobě se proto zaměřujeme zejména na osvětu mezi občany, aby měli dostatek informací o správném nakládání s nepotřebnými elektrospotřebiči," popsal Michal Symerský, náměstek hejtmana Olomouckého kraje zodpovědný za oblast životního prostředí, zemědělství a majetku.

Recyklací jednoho starého televizoru se podle statistik společnosti ASEKOL mimo jiné ušetří 744 litrů vody, což je množství, které odpovídá spotřebě při deseti sprchováních. Celkově lze opětovně využít okolo 80 % materiálu z vysloužilých elektrozařízení.

 

2023 Jaksetociodpady.cz • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech