facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Olomouc chystá další pilotní projekt na podporu třídění

Olomouc má šanci na další úspěch v třídění odpadů. Tentokrát jde o plasty a papír, který vytřídí obyvatelé rodinných domů. Město se ve spolupráci s autorizovanou společností EKO-KOM zařadí do pilotního projektu na podporu třídění právě těchto komodit. Příkladem bude i dalším městům v zemi.

„Olomouc je vůbec prvním městem, kde bude podobný typ projektu realizován a sloužit bude jako inspirace ostatním. Věřím, že i v tomto budeme úspěšní, neboť v oblasti třídění odpadů dosahujeme dlouhodobě výsledků, které nás řadí mezi nejúspěšnější města v rámci celé České republiky," vyzdvihuje význam projektu primátor Antonín Staněk. Komplexní řešení problematiky nakládaní s odpady, předcházení jeho vzniku i návrhy na zlepšení systému nakládání s komunálním odpadem jsou prioritami Plánu odpadového hospodářství města.

„Pilotní projekt si klade za cíl podpořit a zvýšit zájem obyvatel o třídění plastů a papíru především v lokalitách s rodinnou zástavbou. Naší snahou je zajistit obyvatelům rodinných domů vyšší komfort třídění, jehož výsledkem má být větší množství a kvalita vytříděných komodit, na úkor směsného komunálního odpadu," vysvětluje smysl projektu náměstek primátora Aleš Jakubec s tím, že do systému se tak mohou pohodlně zapojit i obyvatelé v lokalitách, kde se z prostorových důvodů nedaří zřídit veřejně přístupné stanoviště na tříděný odpad.

U rodinných domů v těchto lokalitách města, by se tak již na konci letošního roku měly objevit žluté a modré nádoby o objemu 240 litrů na uložení plastů a papíru. Samotným žádostem o umísťování kontejnerů bude předcházet dotazníkové šetření, které potvrdí zájem majitelů domů o jejich umístění. „Dotazníkové šetření budeme realizovat ve spolupráci s komisemi městských částí a příslušnou agenturou. Právě dotazníky nám pomohou zjistit skutečný zájem o nové nádoby," popisuje náměstek Jakubec. „Předpokládaný počet sběrných nádob je stanoven na 10 tisíc kusů. Dle požadavků, které vyplynou právě z dotazníkového šetření mezi občany, následně zajistíme distribuci nádob a také jejich pravidelný vývoz, který je předpokládán v měsíčním intervalu," objasnil ředitel Technických služeb města Olomouce Miroslav Petřík.

Podobné projekty na třídění odpadů v rodinné zástavbě jsou již běžnou součástí odpadového hospodářství v Rakousku, Německu či Švýcarsku. S testováním zájmu Olomoučanů začaly Technické služby města Olomouce s úspěchem už před třemi lety, a to konkrétně v městských částech Lazce, Černovír a Svatý Kopeček. „Díky pozitivnímu ohlasu se na nás obraceli i další občané, proto jsme se rozhodli využít pilotního projektu a rozšířit systém na celé území města," objasnila vedoucí oddělení odpadového hospodářství magistrátu Jana Matzenauerová.

Město Olomouc má v oblasti třídění odpadů na svém kontě již celou řadu prvenství. Mimo jiné bylo průkopníkem při zavádění třídění nápojových kartonů do speciálně určených sběrných nádob či sběru bioodpadů ve vybraných městských částech. Pilotně se v Olomouci rozmisťovaly také speciální kontejnery na drobná elektrozařízení a baterie, všechny domácnosti před třemi lety od města obdržely zdarma speciální třídílnou sadu barevných tašek na třídění odpadů. V blízkosti historického centra je instalováno několik stanovišť s podzemními kontejnery, nemalé finanční prostředky město investuje každoročně i do rozšiřování a rekonstrukce stanovišť tříděného odpadu. „Velkou pozornost věnujeme také ekologické výchově na školách, ale i v rámci osvěty zaměřené na všechny věkové skupiny obyvatel. Domnívám se, že právě neustálá snaha aplikovat do podmínek města nové, moderní trendy v nakládání s odpady a aktivní zapojení občanů jsou těmi hlavními ingrediencemi našeho úspěchu," uzavírá primátor Antonín Staněk.

Zdroj snímku: www.olomouc.eu

 

2023 Jaksetociodpady.cz • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech