facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Olomoucký kraj patří k české špičce ve třídění odpadů

V jedenáctém ročníku tradiční soutěže s názvem O KERAMICKOU POPELNICI byly vyhodnoceny celkem čtyři kategorie podle velikosti obcí a měst. V kategorii nejmenších obcí do 500 obyvatel jsou v třídění plastů, papíru, skla a nápojových kartónů nejlepší občané Ostružné, zatímco kategorii obcí mezi 501 a 2000 obyvateli ovládli v Grygově. Mezi městy jsou výsledky stejné, jako v předchozím roce. Nejlépe třídí lidé v Jeseníku a v Olomouci.

Oceněná města a obce jsou tahouny Olomouckého kraje, který patří v třídění odpadů mezi nejlepší regiony v České republice. V roce 2015 vytřídil jeden občan kraje v průměru 45,9 kilogramů plastů, papíru, skla a nápojového kartónu. To řadí region na druhé místo v pomyslném srovnání všech krajů v České republice. V třídění papírů patří Olomoucký kraj dokonce na první místo. Každý občan kraje v minulém roce průměrně vytřídil 21,9 kilogramů papíru.

Tříděním odpadů se chrání příroda - za rok 2015 bylo uchráněno za celou Českou republiku 25 km?. A k tomu neuvěřitelných 1 900 000 stromů. Proto se rozhodla pořádající Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. odměnit všech osmnáct oceněných obcí vysazením pamětních stromů, které budou připomínat odpovědnost občanů nejlépe třídících obcí.

Pavla Bendová ze společnosti EKO-KOM, a.s. k tomu dodala: „Toto symbolické ocenění by mělo lidem připomenout, že třídění odpadů výrazně šetří přírodu. To se lidem v Olomouckém kraji velmi daří. Za výbornými výsledky stojí, kromě osvětových a vzdělávacích aktivit, stále se zlepšující dostupnost barevných kontejnerů na třídění odpadů. Součástí spolupráce EKO-KOMu a Olomouckého kraje je totiž zahušťování sběrné sítě kontejnerů na tříděný odpad. Tím se stává třídění pro občany pohodlnější a tato skutečnost významně napomáhá nejen růstu množství, ale i zvyšování kvality vytříděných odpadů. Ke konci loňského roku se na území Olomouckého kraje nacházelo 19 928 barevných kontejnerů." Barevné kontejnery na tříděný sběr jsou občanům v kraji opět výrazně blíže. V současnosti slouží jedno průměrné kontejnerové hnízdo 121 obyvatelům kraje, přičemž před deseti lety šlo o 208 obyvatel.

Kromě pamětních stromů si zástupci tří nejlepších obcí v každé kategorii odnesli od Olomouckého kraje finanční odměny v celkové výši 240 tisíc korun. Za oblast životního prostředí je odpovědný 2. náměstek hejtmana Michal Symerský, který na slavnostním ceremoniálu upřesnil plánované aktivity Olomouckého kraje v oblasti odpadového hospodářství na letošní rok. „Také letos se v souladu s hierarchií nakládání s odpady zaměříme na podporu třídění a následného maximálního využití vytříděných složek komunálního odpadu. Jsem velmi rád, že Olomoucký kraj již od roku 2004 spolupracuje s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. na společném projektu a tato spolupráce přináší pozitivní výsledky."

JAKÝ JE RECEPT NA ÚSPĚCH NEJLÉPE TŘÍDÍCÍCH MĚST A OBCÍ?

Primátor Olomouce Antonín Staněk:

„Recept na úspěch Olomouce spočívá v dlouhodobé a systematické práci v oblasti nakládání s odpady a především v ochotě občanů přijímat pozitivně všechny novinky, které jim město připraví. Právě v tomto směru máme na svém kontě i celou řadu prvenství. Olomouc byla například průkopníkem v zavádění třídění nápojových kartonů do speciálně určených sběrných nádob či ve sběru bioodpadů ve vybraných městských částech. Velkou pozornost věnujeme rovněž ekologické výchově na školách, ale i v rámci osvěty zaměřené na všechny věkové skupiny obyvatel."

Starosta Jeseníku Ing. Adam Kalous:

„Občané města třídí odpad již od roku 1991 a během té doby se již naučili, jak správně třídit odpad. Přispívá k tomu především propagace, která oslovuje nejen občany jako takové, ale především děti, a to od mateřinek až po střední školy. Jsme velmi rádi, že se město Jeseník opět dostalo mezi finalisty této soutěže."

Starosta Grygova Ing. Tomáš Kubáček:

"Třídění odpadů se v Grygově stalo přirozenou a samozřejmou součástí našich životů. A vedení obce přitom aktivně zajišťuje dostupnost stanovišť a průběžnou informovanost všech občanů včetně dětí."

Starosta Ostružné Roman Roušal:

„Je těžké dát nějaký recept pro jiné obce, neboť každá obec má jiné podmínky. V každém případě je to neustálé přesvědčování a osvěta o tom, že třídění smysl má. Velice důležité je zapojení podnikatelů do systému a vytvoření dostatečného počtu sběrných míst, které je bezpodmínečně nutné každodenně obcházet a udržovat v čistotě, aby nepůsobili odpudivě."


VÝSLEDKY SOUTĚŽE O KERAMICKOU POPELNICI 2016

Kategorie do 500 obyvatel
1. místo Obec Ostružná
2. místo Obec Mutkov
3. místo Obec Hradčany-Kobeřice
4. místo Obec Ústín
5. místo Obec Skřípov

Kategorie 501 - 2 000 obyvatel
1. místo Obec Grygov
2. místo Obec Černá Voda
3. místo Obec Charváty
4. místo Obec Majetín
5. místo Obec Hlušovice

Kategorie 2 001 - 15 000 obyvatel
1. místo Město Jeseník
2. místo Město Hanušovice
3. místo Obec Lipová-lázně
4. místo Obec Mikulovice
5. místo Obec Horka nad Moravou

Kategorie nad 15 000 obyvatel
1. místo Statutární město Olomouc
2. místo Město Šumperk
3. místo Statutární město Prostějov

 

2023 Jaksetociodpady.cz • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech