facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Tonda Obal vzdělává už 20 let

Na osvětu třídění odpadu mezi dětmi společnost EKO-KOM úspěšně sází již 20 let. Za dvacet let existence společnost oslovila přes 2 miliony dětí.

Společnost EKO-KOM i v roce 2016 realizovala své výukové programy zaměřené na rozšíření povědomí o prospěšnosti třídění obalového odpadu. PETky, plastové kelímky, plastové nádobky nebo papírové či skleněné obaly se úspěšně vracejí k recyklaci také díky intenzivní vzdělávací činnosti společnosti zaměřené na děti a širokou veřejnost.

Jen v minulém roce byla realizována komplexní environmentální výuka na 655 základních školách, které se v téměř 6 tisících skupinách zúčastnilo více než 137 tisíc dětí. Nezisková společnost EKO-KOM ji organizuje od roku 1997 a za 20 let tak celkově oslovila zhruba 2 a čtvrt milionu dětí.

Také proto patří mladší generace mezi nejaktivnější třídiče. Díky těmto nejmladším třídičům patří Češi mezi nejlepší v Evropě. Každá třídící domácnost totiž ročně vyseparuje v průměru 4 barevné kontejnery odpadu - každý z nás vytřídí v průměru přes 42 kg vytříděného papíru, plastů, skla a nápojových kartonů.

„Za uplynulých 15 let obyvatelé ČR vytřídili přes osm milionů tun odpadu. Za tuto praktickou každodenní snahu chránit naši přírodu a krajinu je nutné ocenit každou třídící rodinu," říká Lucie Müllerová, tisková mluvčí společnosti a dodává: „Je potěšitelné, že počty třídičů postupně stoupají, a že jsme k tomuto nárůstu přispěli mnohaletou, cílenou edukativní činností. Projektem jako Tonda Obal prošlo zhruba 2 a čtvrt milionu dětí a toto ohromné číslo je současně i náš závazek pokračovat."

Nezisková společnost EKO-KOM provozuje již od roku 1999 celostátní systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu. Tento systém je založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí a společností nakládajících s odpady a zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, upraveny, dotříděny a konečně využity jako náhrada primárních surovin. Aby byl systém dostatečně efektivní, je třeba motivovat společnost ke třídění, a to jak děti, tak dospělé.

Vzdělávací programy a projekty společnosti EKO-KOM podporují komunikační kampaň „Má to smysl, třídím odpad!", která si klade za cíl maximalizovat počet českých a moravských občanů ochotných třídit. „Naším cílem je samozřejmě co nejvyšší účast spotřebitelů, ale jsme realisté. Pomocí vzdělávacích a komunikačních kampaní a programů chceme v následujících letech poskytovat spotřebitelům informace tak, aby se dnešních 72 % třídičů přiblížilo 80 %, což by nás opět posunulo k absolutní evropské špičce", uzavírá Lucie Müllerová.

Tonda Obal
Jako první z řady projektů vznikl v roce 1997 vzdělávací školní program pro školy Tonda Obal na cestách, který za dvacet let existence oslovil přes 2 miliony dětí.
Tento program, kterým provází postavička Tondy Obala, je určený primárně pro základní školy. Žáci se během jedné vyučovací hodiny učí třídit odpady a dozvědí se více o jejich dalším využití a recyklaci. Školám je tento program, který vhodně doplňuje učivo s tématy ekologie a ochrany životního prostředí, poskytován zdarma.


Brána recyklace
Putovní výstava Brána recyklace vznikla v roce 2007. Původně zahrnovala exponáty z recyklovaných materiálů v oblasti umění a designu. Dnes jsou její součástí stovky exponátů nejen běžně dostupných recyklovaných výrobků, které představují možnosti recyklace 21. století.

 

2023 Jaksetociodpady.cz • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech