facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Kam s odpady

Nevíte, zda můžete do kontejneru na plast vhodit polystyren? Třídí se u Vás v obci nápojový karton? Kam se starým nábytkem nebo vysloužilou televizí?

Podrobnosti, které se vztahují k jednotlivým druhům odpadů, naleznete níže, seznam sběrných míst v jednotlivých obcích Olomouckého kraje je k dispozici zde.

Informace o provozu sběrného dvora, který se nachází poblíž vašeho bydliště, o přistavení kontejnerů či o termínu mobilního svozu Vám rádi sdělí pracovníci vašeho obecního či městského úřadu.

Domácí třídění

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné - smícháním se odpad znečistí nebo slepí (např. zamaštěný papír nepatří do modrého kontejneru, není možné ho dále zpracovávat a navíc by znehodnotil další surovinu v kontejneru).

Pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky budete dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo. Do tašky dávejte raději pouze nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám rozbije sklenička, odneste ji raději opatrně rovnou do kontejneru ve vaší ulici.

Papír

Víte, co se děje se starými novinami, sešity a dalšími papírovými obaly, které vhodíte do modrého kontejneru na tříděný odpad? Po dotřídění většinou končí v papírnách, kde tvoří až polovinu vstupní suroviny při výrobě papíru nového. Zhruba polovinu množství papíru, který končí v odpadu, tvoří noviny a časopisy, zbytek pak tvoří především papírové obaly a staré školní sešity.

Samotné papírové vlákno lze recyklovat zhruba šestkrát až sedmkrát.

Plast

S plasty se setkáváme takřka na každém kroku, je z nich vyrobena většina obalů na potraviny. Jsou lehké, odolné a pružné, což jsou hlavní důvody obliby těchto materiálů. Široké je i spektrum výrobků, u kterých byly použity recyklované plasty - například z PET lahví od limonád či minerálek se vyrábějí vlákna a z nich pak poté třeba koberce nebo oblečení. Směsné plasty se používají při výrobě zatravňovacích dlaždic či protihlukových stěn okolo dálnic a železničních tratí.

Plastové lahve před vhozením do kontejneru na tříděný sběr předem sešlápněte, vejde se jich tam mnohem více a svoz odpadu se zbytečně neprodražuje.

Věděli jste, že materiál ze zhruba padesáti recyklovaných PET lahví poslouží k výrobě jedné fleecové bundy?

Sklo

Skleněné střepy lze na rozdíl od plastů a papíru zpracovávat opakovaně a stále dokola. Při třídění skla bychom měli rozlišovat jeho barvu - do kontejneru na bílé sklo patří pouze čiré sklenice, lahve či jiné skleněné nádoby. Do kontejneru na barevné sklo pak můžeme vhodit ostatní - hnědé, zelené či jinak zbarvené skleněné předměty.

Než vhodíme skleničku do kontejneru, sundáme z ní kovové víčko, etiketu a snažíme se ji co nejméně rozbít, ulehčíme tím její další zpracování.

Do kontejneru na sklo rozhodně nevhazujte obyčejnou žárovku, ta patří do směsného komunálního odpadu.

Nápojové kartony

Známe je všichni - kupujeme si v nich mléko, džusy a další nápoje. Jsou vyrobeny ze tří materiálů - papíru, kovové a plastové fólie.  Použitý papír v nich je velmi kvalitní, zpracovatelé proto o něj mají velký zájem. Vytříděné a rozemleté nápojové kartony slouží také k výrobě speciálních desek, ze kterých se dnes stavějí dokonce celé domy. K výrobě jednoho takového domu je potřeba zhruba 30 tisíc kusů nápojových kartonů.

Karton dá obalu pevnost a tvar, plastová folie nepropouští vodu ani mikroorganizmy, hliníková folie chrání obsah před světlem. 

Co je to recyklace

Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další "život" odpadu - pokud ho správně roztřídíte, umožní tak jeho recyklaci a znovupoužití; pokud ho vyhodíte do popelnice, odpad se uloží na skládce nebo se jinak bez dalšího využití zlikviduje. 

Co se děje s odpady

Odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů, je nutné dále dotřídit. Na tzv. dotřiďovací lince se odpady třídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování (recyklace) a zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty a odpady.

Jak rozeznávat obaly

Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit. 

Význam značky Zelený bod

Značka Zelený bod je ochrannou známkou. Označení obalu uvedenou značkou znamená, že za něj byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu s platnou legislativou EU. 

2023 Jaksetociodpady.cz • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech