facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Odpady nejlépe třídí v Jeseníku, Bratrušově a Hradčanech-Kobeřicích

Olomouc (7. prosince 2010) - Popáté v historii předali letos zástupci Olomouckého kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s. obcím a městům, jejichž občané nejlépe třídí odpad populární ocenění „O keramickou popelnici". Ceremoniál byl součástí informační kampaně „Jak se točí odpady", jejímž dlouhodobým cílem je podpořit a zlepšit třídění odpadu v regionu.

Nové vítěze mají obě vyhlašované kategorie obcí - do 500 a nad 500 obyvatel. Mezi nejmenšími obcemi letos uspěla obec z Prostějovska - Hradčany-Kobeřice, druhá pozice patří Branné a třetí příčka Ostružné. V kategorii obcí nad 500 obyvatel zvítězil Bratrušov ze Šumperska, druhé místo patří loňským vítězům z Grygova, na třetí příčce se umístila obec Loučany. V kategorii měst se zopakovalo loňské pořadí - zvítězil Jeseník, následovaný Olomoucí a Uničovem.

„Společně s věcným oceněním získají ti nejlepší i finanční odměnu, které má zástupce obcí motivovat k tomu, aby se snažili třídění odpadů mezi občany maximálně podporovat," popsal náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Horák (KDU-ČSL).

Na každého občana vítězného Jeseníku, který obhájil loňské prvenství v kategorii měst, připadá takřka 65 kilogramů vytříděných odpadů - tedy papíru, plastu, skla a nápojového kartonu. U obce Bratrušov, která obsadila první místo v kategorii obcí nad 500 obyvatel, dosahuje průměr množství vytříděného odpadu na občana více než 76 kilogramů. V obci Hradčany-Kobeřice, která zvítězila v kategorii obcí do 500 obyvatel, vytřídí každý občan průměrně téměř 55 kilogramů odpadů.

Olomoucký kraj patří co do množství vytříděného odpadu na jednoho občana dlouhodobě mezi nejlepší v zemi, patří mu s loňskými téměř 39 kilogramy 4. místo mezi 14 regiony ČR. „V roce 2009 na jednoho obyvatele Olomouckého kraje připadalo 19,2 kilogramů vytříděného papíru, 8,7 kilogramů plastu, 10,7 kilogramů skla a 0,3 kilogramu nápojového kartonu," popsal Marek Hruška, regionální manažer společnosti EKO-KOM, která celý projekt, jehož součástí je i letošní informační kampaň, společně s Olomouckým krajem financuje.

Za dobu trvání projektu se podařilo zvýšit množství vytříděných odpadů (papír, plast, sklo a nápojový karton) na jednoho občana více než dvojnásobně - z 18 kilogramů v roce 2004 na loňských téměř 39 kilogramů.

Součástí spolupráce Olomouckého kraje a společnosti EKO-KOM je rovněž zahušťování sítě nádob na tříděný odpad, a tím přiblížení kontejnerů občanům. Tato skutečnost totiž významně napomáhá nejen růstu množství, ale i zvyšování kvality vytříděných odpadů. Jen v letošním roce byly v rámci projektu pořízeny a bezplatně obcím zapůjčeny další 444 kontejnery za více než 3 miliony korun. Celkem bylo za dobu trvání projektu pořízeno a obcím bezplatně zapůjčeno 2071 kontejnerů. Na počátku projektu v roce 2004 se v kraji nacházelo 7279 kontejnerů. Letos mají občané regionu možnost umístit odpad do téměř 14500 kontejnerů na tříděné komodity. Nejvíce kontejnerů je na plasty a sklo.

Kontejnery na tříděný sběr se tak opět přiblížily k občanům v kraji, neboť jedno průměrné kontejnerové hnízdo slouží pro přibližně 135 obyvatel.

Do systému EKO-KOM je v Olomouckém kraji zapojena drtivá většina obcí - celkem 383. Na třídění odpadů se tedy má možnost podílet 99,6 procent obyvatel kraje.


Výsledky soutěže pro obce a města Olomouckého kraje „O keramickou popelnici 2010"

1. kategorie - obce do 500 obyvatel

1 Hradčany-Kobeřice
2 Branná
3 Ostružná
4 Krčmaň
5 Vlčice
6 Komárov
7 Milotice nad Bečvou
8 Dobrochov
9 Seloutky
10 Luběnice

2. kategorie - obce nad 500 obyvatel

1 Bratrušov
2 Grygov
3 Loučany
4 Senice na Hané
5 Charváty
6 Velký Týnec
7 Bělá pod Pradědem
8 Lipová
9 Uhelná
10 Tršice

3. kategorie - města

1 Jeseník
2 Olomouc
3 Uničov
4 Konice
5 Šumperk
6 Zábřeh
7 Hranice
8 Loštice
9 Prostějov
10 Hanušovice


O keramickou popelnici
Soutěž, která hodnotí množství vytříděného separovaného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města nebo obce, probíhá už popáté v historii. V rámci slavnostního předání získají nejlepší obce a města ve třech kategoriích (města, obce nad 500 obyvatel a obce do 500 obyvatel) kromě stylových keramických popelnic a věcných cen také finanční odměny. Obce na prvním místě v každé kategorii získají 30 tisíc korun, na druhých místech 20 tisíc a na bronzových příčkách pak 10 tisíc korun.
V soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, to především v tříděném sběru využitelných složek. Hodnocení obcí se provádí na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování. Sledovaným časovým rozmezím pro letošní ročník je období od 1. října 2009 do 30. září 2010. Kritéria soutěže O keramickou popelnici jsou následující:
Technická kritéria: sběr čtyř komodit (papír, sklo, plast, nápojový karton) za sledované období a výtěžnost tříděného sběru bez kovů za sledované období nad celokrajský průměr v kilogramech na obyvatele a rok. Konečné pořadí určuje součet dílčích pořadí v jednotlivých komoditách. Hodnotí se také včasnost dodávek a správnost vyplnění čtvrtletních výkazů a celoročních dotazníků, zapojení výkupen, případně jiných způsobů sběru do systému, komplexní služby občanům v odpadovém hospodářství i propagace a komunikace třídění odpadů.


Jak se točí odpady
Hlavní slogan kampaně vychází z faktu, že odpady - v původní či zpracované formě - nás provázejí každým dnem. Řada věcí, se kterými se běžně setkáváme, obsahuje podíl materiálů, vyrobených z druhotných surovin. V oblečení jako jsou bundy, trička či košile můžeme například najít vlákna na bázi PET, při výrobě nových plastových lahví je používán regranulát vyrobený z vytříděných lahví. Tím výčet využití odpadů zdaleka nekončí - nádoby od šamponů, kečupů či mycích prostředků slouží v plastikářské výrobě a můžeme je potkat například v protihlukových stěnách či zatravňovacích dlaždicích; z umělohmotných fólií a igelitových tašek se vyrábí například domácí kompostéry; základem speciálních desek, ze kterých se staví domy, je slisovaný nápojový karton.
Popularizační kampaň se v letošním roce zaměřuje především na pilotní projekty zavedení praktického třídění v olomoucké zoologické zahradě a na Univerzitě Palackého a rovněž na podporu oblastí Přerovska a Prostějovska, které dlouhodobě nedosahují tak dobrých výsledků jako ostatní části Olomouckého kraje.
Propagovat smysl třídění odpadů pomáhají mimo jiné dva autobusy městské hromadné dopravy v Přerově a Prostějově se speciálními motivy a čtyři automobily na svoz odpadů.

2023 Jaksetociodpady.cz • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech