facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Odpady nejlépe třídí v Jeseníku, Grygově a Branné

Olomouc (8. prosince 2011) - Již pošesté v historii letos předali zástupci Olomouckého kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s. ocenění v soutěži „O keramickou popelnici" obcím a městům, jejichž občané nejlépe třídí odpady. Ceremoniál byl součástí informační kampaně „Jak se točí odpady", jejímž dlouhodobým cílem je podpořit a zlepšit třídění odpadu v regionu.

V kategorii nejmenších obcí - do 500 obyvatel - se udrželi na předních příčkách stejní favorité jako loni, nicméně jejich konečné pořadí se změnilo. Zvítězila obec Branná z okresu Šumperk, jejíž každý obyvatel vytřídil za uplynulý rok v průměru 75,8 kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Branná si tak vystřídala pozici s loni vítěznou obcí Hradčany-Kobeřice z Prostějovska. Na třetí místo se letos probojoval loni šestý Komárov nacházející se v olomouckém okresu.

I v další kategorii, která zahrnuje obce s více než 500 obyvateli, se prosadili tradiční favorité. Na první místo se po roční přestávce opět vrátil Grygov z okresu Olomouc s výtěžností 80,2 kilogramu. Na medailové příčky a letos druhé místo se vrátila Senice na Hané, která sice vloni skončila až na čtvrtém místě, ale v několika předchozích ročnících ve své kategorii zvítězila. Třetí skončily Charváty z okresu Olomouc, které oproti loňsku poskočily o dvě příčky nahoru.

V kategorii měst již tradičně vítězí Jeseník, následovaný Olomoucí a Kojetínem. Každý obyvatel vítězného Jeseníku vytřídil za rok 63,2 kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Město Jeseník v uplynulých ročnících soutěže dosud nenašlo přemožitele.

„Jsme rádi, že obce vnímají tuto soutěž velmi prestižně a funguje mezi nimi zdravá rivalita. Snažíme se je společně motivovat i finančními odměnami. Ty mohou využít k neustálému zdokonalování celého systému nakládání s odpady," popsal náměstek hejtmana Olomouckého kraje zodpovědný za oblast životního prostředí Pavel Horák (KDU-ČSL).

Olomoucký kraj patří co do množství vytříděného odpadu na jednoho občana dlouhodobě mezi nejlepší v zemi. V loňském roce třídili odpady nejlépe ze všech regionů v České republice. Průměrně vytřídili takřka 73 kilogramů papíru, plastu, skla, nápojových kartonů a kovů. „V roce 2010 na jednoho obyvatele Olomouckého kraje připadalo v průměru téměř 20 kilogramů vytříděného papíru, přibližně 10 kilogramů plastu, více než 11 kilogramů skla, necelý půlkilogram nápojového kartonu a přes 32 kilogramů kovů," popsal Petr Balner ze společnosti EKO-KOM, která aktivity, jejichž součástí je i předávání ocenění vítězným obcím, společně s Olomouckým krajem financuje. Historicky nejlepší umístění souvisí podle představitelů Olomouckého kraje zejména s dlouhodobou podporou a popularizací třídění odpadů. „Systematicky se společnými silami už osmým rokem snažíme dosahovat co nejlepších výsledků. V poslední době aktivity cíleně zaměřujeme na oblasti s horšími výsledky, tento trend se nám osvědčil a hodláme v něm i v budoucnu pokračovat," doplnil Horák

Za období trvání společného projektu kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. se podařilo zvýšit množství vytříděných odpadů na jednoho občana více než trojnásobně - z 22,5 kilogramů v roce 2004 na loňských 72,7 kilogramu.

Za výbornými výsledky stojí kromě osvětových aktivit také dostupnost kontejnerů na třídění. Součástí spolupráce Olomouckého kraje a společnosti EKO-KOM, a. s. je rovněž zahušťování sítě nádob na tříděný odpad, a tím přiblížení kontejnerů občanům. „Tato skutečnost totiž významně napomáhá nejen růstu množství, ale i zvyšování kvality vytříděných odpadů. V současnosti se na území Olomouckého kraje nachází 15.250 kusů barevných kontejnerů. Největší podíl tvoří nádoby na plast a sklo. Oproti konci roku 2010 vzrostl počet nádob na třídění odpadů v průměru o 5%." vysvětlil regionální manažer společnosti EKO-KOM pro Olomoucký kraj Marek Hruška. Kontejnery na tříděný sběr se tak opět přiblížily k občanům v kraji, neboť jedno průměrné kontejnerové hnízdo slouží pro přibližně 126 obyvatel.

Do systému EKO-KOM je v Olomouckém kraji zapojena drtivá většina obcí - celkem 385. Na třídění odpadů se tedy má možnost podílet 99,6 procent obyvatel kraje.

Výsledky soutěže pro obce a města Olomouckého kraje „O keramickou popelnici 2013"

1. kategorie - obce do 500 obyvatel


1 Branná
2 Hradčany-Kobeřice
3 Komárov
4 Ostružná
5 Krčmaň
6 Lipina
7 Mutkov
8 Vlčice
9 Čelechovice
10 Horní Studénky

2. kategorie - obce nad 500 obyvatel

1 Grygov
2 Senice na Hané
3 Charváty
4 Velký Týnec
5 Loučany
6 Tršice
7 Bělá pod Pradědem
8 Cholina
9 Mrsklesy
10 Černá Voda

3. kategorie - města

1 Jeseník
2 Olomouc
3 Kojetín
4 Hanušovice
5 Prostějov
6 Uničov
7 Litovel
8 Konice
9 Přerov
10 Hranice


O keramickou popelnici
Soutěž, která hodnotí množství vytříděného separovaného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města nebo obce, probíhá už pošesté v historii. V rámci slavnostního předání získají nejlepší obce a města ve třech kategoriích (města, obce nad 500 obyvatel a obce do 500 obyvatel) kromě stylových keramických popelnic a věcných cen také finanční odměny. Obce na prvním místě v každé kategorii získají 30 tisíc korun, na druhých místech 20 tisíc a na bronzových příčkách pak 10 tisíc korun.
V soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v tříděném sběru využitelných složek. Hodnocení obcí se provádí na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování. Sledovaným časovým rozmezím pro letošní ročník je období od 1. října 2010 do 30. září 2011. Kritéria soutěže O keramickou popelnici jsou následující: sběr čtyř komodit (papír, sklo, plast, nápojový karton) za sledované období a výtěžnost tříděného sběru bez kovů za sledované období nad celokrajský průměr v kilogramech na obyvatele a rok. Konečné pořadí určuje součet dílčích pořadí v jednotlivých komoditách. Hodnotí se také včasnost dodávek a správnost vyplnění čtvrtletních výkazů a celoročních dotazníků, zapojení výkupen, případně jiných způsobů sběru do systému, komplexní služby občanům v odpadovém hospodářství i propagace a komunikace třídění odpadů.


Jak se točí odpady
Hlavní slogan kampaně vychází z faktu, že odpady - v původní či zpracované formě - nás provázejí každým dnem. Řada věcí, se kterými se běžně setkáváme, obsahuje podíl materiálů, vyrobených z druhotných surovin. V oblečení jako jsou bundy, trička či košile můžeme například najít vlákna na bázi PET, při výrobě nových plastových lahví je používán regranulát vyrobený z vytříděných lahví. Tím výčet využití odpadů zdaleka nekončí - nádoby od šamponů, kečupů či mycích prostředků slouží v plastikářské výrobě a můžeme je potkat například v protihlukových stěnách či zatravňovacích dlaždicích; z umělohmotných fólií a igelitových tašek se vyrábí například domácí kompostéry; základem speciálních desek, ze kterých se staví domy, je slisovaný nápojový karton.
Letošní aktivity v rámci projektu „Jak se točí odpady" se zaměřily zejména na oblast Přerovska, Prostějovska, Litovelska a Mohelnicka. V Přerově a Prostějově občané v 1000 vytypovaných domácnostech získali sady speciálních barevných tašek na třídění jako další motivaci k této smysluplné aktivitě. Třídění se propagovalo i na významných kulturních a společenských akcích v regionu, problematiku lidem přibližují také osvědčených polepy svozových aut a prostředků hromadné dopravy. Pokračují také projekty rozšíření praktického třídění v ZOO na Svatém Kopečku a na Univerzitě Palackého. Důkazem vynikajících výsledků kraje ve třídění odpadů je rovněž skutečnost, že se letos do celostátního finále soutěže „O křišťálovou popelnici" probojovala z regionu hned dvě města - Olomouc a Jeseník.

2023 Jaksetociodpady.cz • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech