facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Pravidla hodnocení soutěže "O keramickou popelnici" v roce 2023:

Název: O KERAMICKOU POPELNICI

Vyhlašovatel: Olomoucký kraj a Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s..

Účast: Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v systému EKO-KOM v Olomouckém kraji.

Období

kalendářní rok 2022

Kategorie

Obce a města do 500 obyvatel

Obce a města od 501 do 2.000 obyvatel

Obce a města od 2.001 do 15.000 obyvatel

Města nad 15.000 obyvatel

 

ZPŮSOB HODNOCENÍ

· Pro hodnocení soutěže budou využívána data AOS EKO-KOM, poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích.

· Hodnocení jednotlivých kritérií proběhne pro každou kategorii zvlášť.

 

PRINCIP HODNOCENÍ KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ

Hodnotí se zvlášť obce podle krajů a podle specifických velikostních skupin. (Obce z jednoho kraje a jedné velikostní skupiny = soubor obcí.)

Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií (4 hlavní a 4 doplňkové). Podle počtu výsledných bodů se stanovuje výsledné pořadí v souboru obcí.

Pro určení pořadí je rozhodující výtěžnost dané komodity na 1 obyvatele v soutěžním období. Bodový zisk je zaokrouhlen na 1 desetinné místo.

 

Hlavní hodnocení:

„Výtěžnost papíru"
Hodnotí se výtěžnost papíru v nádobovém, individuálním a pytlovém sběru. Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání výtěžností takto vykázaného množství papíru jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 1, s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, závislý na počtu zúčastněných obcí v dané kategorii.
„Výtěžnost plastu"
Hodnotí se celková výtěžnost plastu, to znamená ze všech způsobů sběru. Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání výtěžností plastu jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 1, s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, závislý na počtu zúčastněných obcí v dané kategorii.
„Výtěžnost skla"
Hodnotí se celková výtěžnost skla (směsné + čiré), to znamená ze všech způsobů sběru. Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání všech výtěžností skla jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 1, s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, závislý na počtu zúčastněných obcí v dané kategorii.
„Výtěžnost kovů"
Hodnotí se výtěžnost kovů v nádobovém, individuálním a pytlovém sběru. Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání výtěžností takto vykázaných kovů jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 1, s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, závislý na počtu zúčastněných obcí v dané kategorii.

Doplňkové hodnocení:

„Výtěžnost čirého skla"
Hodnotí se celková výtěžnost čirého skla, to znamená ze všech způsobů sběru. Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání všech výtěžností čirého skla jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 0,1, s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, závislý na počtu zúčastněných obcí v dané kategorii.
„Výtěžnost nápojového kartonu"
Hodnotí se celková výtěžnost nápojového kartonu, to znamená ze všech způsobů sběru. Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání všech výtěžností nápojového kartonu jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 0,1, s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, závislý na počtu zúčastněných obcí v dané kategorii.
„Výtěžnost papíru na sběrných dvorech"
Hodnotí se výtěžnost papíru na sběrných dvorech a sběrných místech. Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání všech výtěžností kovu jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 1, s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, závislý na počtu zúčastněných obcí v dané kategorii.
„Výtěžnost ostatních způsobů sběru papíru"
Hodnotí se výtěžnost papíru v ostatních způsobech sběru. Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání všech výtěžností kovu jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 1, s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, závislý na počtu zúčastněných obcí v dané kategorii.
„Výtěžnost kovu na sběrných dvorech"
Hodnotí se výtěžnost kovu na sběrných dvorech a sběrných místech. Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání všech výtěžností kovu jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 1, s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, závislý na počtu zúčastněných obcí v dané kategorii.
„Výtěžnost ostatních způsobů sběru kovu"
Hodnotí se výtěžnost kovu v ostatních způsobech sběru. Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání všech výtěžností kovu jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 1, s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, závislý na počtu zúčastněných obcí v dané kategorii.
„Podíl tříděného sběru na celkovém sběru KO"
Hodnotí se podíl množství tříděného sběru na celkovém množství sběru komunálních odpadů vykazovaných do systému EKO-KOM (tříděné sběry + směsný komunální odpad). Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání takto stanovených podílů jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 1, s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, závislý na počtu zúčastněných obcí v dané kategorii.

Odměny

1. místo - 35.000,- Kč
2. místo - 25.000,- Kč
3. místo - 15.000,- Kč

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změnu či úpravu pravidel soutěže.

2023 Jaksetociodpady.cz • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech